در حال بارگذاری ...
 • فرآیند عضویت در صندوق

  این صندوق ویژه افراد تحت پوشش بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی و نیز همکاران و خانواده های آنان

  و فارغ التحصیلان مجتمع خواجه نصیر طوسی می باشد و عضوگیری عمومی ندارد.

   

  مراحل عضویت در صندوق طوبی:

  1- مراجعه حضوری متقاضی به دفتر صندوق (درحال حاضر صرفا روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12)

  2- پرکردن فرم تقاضای عضویت و تعهدنامه‌های مربوطه توسط متقاضی

  3- ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه یک قطعه عکس 4*3 جدید توسط متقاضی

  4- بررسی و تصویب تقاضای عضویت متقاضی در هیات مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه

  5- ارسال کد و رمز عضویت برای متقاضی از طریق پیامک توسط صندوق

  6- تغییر رمز اولیه توسط عضو در سایت اینترنتی

  7- واریز حداقل مبلغ تعیین شده به حساب صندوق از طریق بستر الکترونیکی و یا مراجعه به بانک حداکثر ظرف مدت یک ماه