در حال بارگذاری ...
 • موسسه پارسه

   

   

  باسمه تعالی شأنه

  آیین نامه اجرایی اعطاء وام شهریه دوره های آموزشی

  براساس تفاهم نامه منعقده فی مابین موسسه دانش دندانپزشکی پیشگامان پارسه و صندوق اندوخته طوبی وابسته به بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی دانشجویان دوره های آموزشی موسسه پارسه می توانند بر اساس شرایط و ضوابط معین شده بشرح ذیل، معادل مبلغ شهریه خود را بصورت وام از صندوق اندوخته طوبی دریافت نمایند:

  1. میزان مبلغ وام و تعداد اقساط باز پرداخت وام توسط موسسه پیشگامان پارسه تعیین می گردد.

  2. مبلغ وام توسط صندوق مستقیماً به حساب موسسه پارسه واریز می گردد و وجه آن در اختیار وام گیرنده قرار نخواهد گرفت.

  3. در صورتی که پیامک دعوتنامه دریافت وام را از موسسه پارسه دریافت نموده اید این راهنما را بصورت کامل مطالعه فرمائید .

  4. اگر دارای حساب جاری (دارای دسته چک) در یکی از بانکهای کشور هستید می توانید شخصاً وام دریافتی خود را ضمانت نمایید. در غیر اینصورت معرفی یک نفر ضامن معتبر که دارای حساب جاری باشد الزامیست.

  5. چک های هیچ یک از موسسات مالی و اعتباری برای ضمانت وام مورد پذیرش نمی باشند.

  6. از آنجاکه ارائه کننده چک ضمانت اعتبار سنجی خواهد شد در صورتیکه فرد سابقه چک برگشتی داشته باشد امکان ضمانت دریافت وام نخواهد داشت.

  7. چک های قدیمی بانک های کشور برای دریافت وام فاقد اعتبار می باشند و فقط چک هایی که در قالب سامانه صیاد (چک های دارای کد 16 رقمی رهگیری) صادر شده اند مورد پذیرش می باشند. چک های معتبر (چک های سامانه صیاد) به شکل زیر می باشند:

   

   

  8. متن چک های ضمانت می بایست دقیقاً به شرح ذیل باشند و در صورت مغایرت صندوق از پذیرش چک ضمانت صادره معذور است:

     8-1- مبلغ چک باید معادل 2 برابر مبلغ وام دریافتی با حروف و عدد در چک نوشته شود.

     8-2- چک می بایست در وجه موسسه دانش دندانپزشکی پیشگامان پارسه با شناسه ملی 14006189220 صادر گردد.

     8-3- تاریخ چک باید به تاریخ سه ماه پس از دریافت وام با عدد و حروف ثبت گردد. برای ثبت تاریخ سه ماه بعد از تاریخ ماه جاری را ثبت فرمائید

     8-4- درج هرگونه توضیح اضافی مانند "بابت ضمانت دریافت وام" و غیره باعث عدم پذیرش چک ضمانت صادره خواهد شد.

   

   

  9. پرداخت وام به متقاضیانی که در یکی از استان های تهران، البرز و قم سکونت دارند تنها به صورت حضوری انجام خواهد شد ولی متقاضیانی که در سایر استان ها ساکن هستند مختارند یکی از روش های حضوری و یا غیر حضوری را برای دریافت وام انتخاب نمایند.

  10. برای تعیین وقت مراجعه حضوری با شماره های دفتر صندوق تماس بگیرید.

  11. بسته به نوع ضمانت و مراجعه حضوری یا غیر حضوری به صندوق برای دریافت وام مدارک به شرح ذیل باید ارائه شود:

   

    مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه  

  الف – وام گیرنده ضامن وام خویش است.

     الف – 1- وام گیرنده بصورت حضوری به صندوق مراجعه می نماید.

       الف -1 -1- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات

       الف -1-2- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)

       الف -1-3- چک ضمانت (چک حتماً متعلق به سامانه صیاد باشد)

       الف -1-4- یک قطعه عکس وام گیرنده

       الف-1-5- کپی کارت دانشجویی یا کپی کارت نظام پزشکی

     الف –2 – وام گیرنده مدارک را از طریق پست ارسال می نماید.

       الف – 2 -1- کپی صفحه اول شناسنامه در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات

       الف – 2 -2- کپی کارت ملی (پشت و رو)

       الف – 2 -3- چک ضمانت (چک حتماً متعلق به سامانه صیاد باشد)

       الف – 2 -4- یک قطعه عکس وام گیرنده

       الف – 2 -5- کپی کارت دانشجویی یا کپی کارت نظام پزشکی

       الف – 2 -6- گواهی امضاء صادرشده توسط دفتر اسناد رسمی.

       الف – 2 -7- پر کردن فرم درخواست وام صندوق 

       الف – 2 -8- پرکردن فرم ضمانت وام صندوق 

       الف – 2 -9- پرکردن فرم ثبت نام 

       الف – 2 -10- پرکردن فرم مشخصات فردی 

  ب – شخص ثالث ضامن وام گیرنده است:

     ب – 1- وام گیرنده و ضامن به صورت حضوری مراجعه می نمایند:

       ب- 1- 1 -اصل و کپی شناسنامه وام گیرنده ودر صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات

       ب- 1- 2- اصل و کپی کارت ملی وام گیرنده (پشت و رو)

       ب- 1- 3- اصل و کپی کارت ملی ضامن

       ب- 1- 4- چک ضمانت (چک متعلق به سامانه صیاد باشد) پشت چک می بایست توسط وام گیرنده امضاء شده باشد.

       ب- 1- 5- یک قطعه عکس وام گیرنده

       ب- 1- 6- کپی کارت دانشجویی یا کپی کارت نظام پزشکی

     ب- 2 – وام گیرنده و ضامن مدارک را از طریق پست ارسال می نمایند.

       ب -2 -1- کپی شناسنامه وام گیرنده و در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات.

       ب -2 -2- کپی کارت ملی وام گیرنده (پشت و رو)

       ب -2 -3- کپی کارت ملی ضامن (پشت و رو)

       ب -2 -4- چک ضمانت (چک متعلق به سامانه صیاد باشد) پشت چک می بایست توسط وام گیرنده امضاءشده باشد.

       ب -2 -5- یک قطعه عکس وام گیرنده

       ب -2 -6- کپی کارت دانشجویی یا کپی کارت نظام پزشکی

       ب -2 -7- گواهی امضاء صادر شده توسط دفتر اسناد رسمی متعلق به وام گیرنده

       ب -2 -8 - گواهی امضاء صادر شده توسط دفتر اسناد رسمی متعلق به ضامن

       ب -2 -9 - پر کردن فرم درخواست وام صندوق 

       ب -2 -10 - پرکردن فرم ضمانت وام صندوق 

       ب -2 -11 - پرکردن فرم ثبت نام 

       ب -2 -12 - پرکردن فرم مشخصات فردی 

  12. در صورتی که اسناد و مدارک دریافت وام از طریق پست ارسال می گردد می بایست از پست ویژه استفاده گردد. صندوق اندوخته طوبی و موسسه پیشگامان پارسه مسئولیتی در خصوص گم شدن مدارک در سامانه پست ندارند.

  13. اقساط وام به شیوه اینترنتی و از طریق پنل اختصاصی توسط دانشجو پرداخت خواهد شد. برای آشنایی با شیوه کار با پنل کاربری صندوق اندوخته طوبی اینجا را کلیک نمایید و برای ورود به صفحه اختصاصی خود این قسمت را کلیک نمایید.

  14. صندوق اندوخته طوبی کارمزدی معادل 0.75 درصد بابت ارائه خدمات بصورت اقساطی دریافت می نماید

  15. بعد از پایان اقساط وام و کارمزد، وام گیرنده می بایست برای دریافت اسناد ضمانت شخصاً به صندوق مراجعه نماید در صورت تمایل به دریافت اسناد از طریق پست، اسناد ابتدا باطل می گردد و پس از پرداخت هزینه پست توسط وام گیرنده، اسناد به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد.

  16. در صورتی که وام گیرنده، یا ضامن نیازی به چک ضمانت ارائه شده نداشته باشند در صورت تمایل چک توسط صندوق باطل می شود و تصویر لاشه چک برای وام گیرنده ارسال می شود.

  17. در صورتی که وام گیرنده اسناد را از طریق پست ارسال می نماید پیشنهاد می گردد برای آنکه پرونده نقصی نداشته باشد متقاضی از تمامی مدارک خود بویژه چک ضمانت، گواهی های امضاء، فرم تقاضای وام و فرم ضمانت دریافت خود عکس تهیه نماید و تصاویر را از طریق پیام رسان "بله" به trf92@ ارسال نماید تا قبل از ارسال ازبی نقص بودن مدارک، اطمینان حاصل نماید.

  18. عدم پرداخت اقساط حداکثر در دو ماه متوالی منجر به وصول مطالبات از محل چک ضمانت خواهد شد.

  19. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره های 66505249-021 و 66521563-021 تماس بگیرید.

  20. آدرس پستی جهت ارسال مدارک: گیرنده بنیاد خواجه نصیر طوسی - ستارخان سه راه تهران ویلا روبروی مسجد مهدی ابتدای کوچه شهید سید علی اکبر عرب نجفی پلاک ۲۰ طبقه اول. کد پستی: 1455844765

   

   لینک های مورد نیاز: