در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی از ابتدای تاسیس تا کنون

  تا پایان فروردین ماه سال 99، در مجموع 832 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند. سرمایه صندوق اندوخته طوبی در حال حاضر 41.698.299.660 ریال می باشد.

  در بازه زمانی 1392.10.24 تا 1399.01.31 در مجموع 70.555.498 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. از ابتدای تاسیس تا کنون در مجموع 104.172.746.795 ریال وام در قالب 1089 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت مالی صندوق از تاریخ 1392.10.24 تا آخر فروردین ماه 99 به شرح زیر می باشد:

  گزارش مالی صندق اندوخته طوبی از بدو تاسیس تا کنون

  تعداد کل اعضاء

  مانده بدهی وام ها

  جمع وام پرداختی

  سرمایه صندوق

  832

  39.389.194.451

  104.172.746.795

  41.698.299.660

  میانگین متقاضیان ماهیانه وام

   میانگین پس انداز  اعضاء

  میانگین وام های پرداخت شده

  تعداد وام های پرداخت شده

  20

  70.555.498

  163.000.000

  1089