در حال بارگذاری ...
  • معرفی صندوق

    صندوق اندوخته طوبی با هدف ترویج سنت قرض الحسنه و تامین نیازمندی های اعضاء صندوق و همچنین اعطاء وام های قرض الحسنه به افراد نیازمند به ویژه در مناطق محروم روستایی کشور با مساعدت و نظارت بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی تهران در دیماه سال 1392 راه اندازی گردیده است.
    این صندوق با جذب منابع مالی مختلف زمینه ای مناسب جهت اعطای تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به اعضاء صندوق و نیز افراد بی بضاعت فراهم می نماید. عمده منابع تامین سرمایه این صندوق عبارتند از: سرمایه گذاری خیرینی که به صورت هبه یا سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت در امر ارائه تسهیلات به محرومین مشارکت دارند و نیز پس انداز عموم افرادی که تمایل به عضویت در این صندوق و دریافت تسهیلات دارند.
    کلیه منابع مالی جذب شده از خیرین و بیست درصد از ذخیره احتیاطی سرمایه اعضاء عادی صندوق اختصاص به اعطای وام های قرض الحسنه بدون سود و کارمزد به افراد بی بضاعت دارد و سایر منابع مالی نیز اختصاص به پرداخت وام های قرض الحسنه به اعضاء عادی صندوق دارد.