در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مهر ماه 98

  تا پایان مهر ماه سال 98، در مجموع 772 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 519 نفر اعضاء فعال و 253 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 67.878.286 ریال می باشد. در طول مهرماه 98 در مجموع 1.125.167.000 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.705.000.000 ریال در قالب 15 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.754.659.815 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  39.932.126.806

  4.703.296.046

  35.228.830.760

  77.390.120.000

  45.865.039.260

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  31.525.080.740

  7.312.076.795

  4.332.794.295

  2.979.282.500

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  6.410.553.601

  2.206.882.045

  35.228.830.760

  16.801.400.000

  11.977.129.260

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  31.525.080.740

  714.825.000

  1.404.882.500

  -