در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مرداد ماه 98

  تا پایان مرداد ماه سال 98، در مجموع 757 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 519 نفر اعضاء فعال و 238 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  تا پایان مرداد ماه سال 98، در مجموع 757 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 519 نفر اعضاء فعال و 238 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 64.346.122 ریال می باشد. در طول مرداد ماه 98 در مجموع 764.138.295 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.220.800.000 ریال در قالب 17 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.621.674.815 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  3.775.010.501

  1.431.232.045

  33.395.637.660

  12.046.400.000

  8.491.719.630

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  30.196.340.370

  187.500.000

  1.061.007.500

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  37.317.033.706

  3.921.396.046

  33.395.637.660

  72.635.120.000

  42.438.779.630

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  30.196.340.370

  6.784.751.795

  4.004.149.295

  2.780.602.5000