در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در آذرماه 97

  تا پایان آذر ماه سال 97، در مجموع 699 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 477 نفر اعضاء فعال و 222 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  تا پایان آذر ماه سال 97، در مجموع 699 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 477 نفر اعضاء فعال و 222 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 60.413.288 ریال می باشد. در طول آذر ماه 97 در مجموع 549.763.058 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 3.729.000.000 ریال در قالب 28 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.661.675.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 97 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 97

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  16.093.520.840

  840.959.001

  28.817.138.763

  22.396.300.000

  11.064.145.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  24.301.920.000

  5.885.790.000

  1.824.060.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  30.880.832.764

  2.063.694.001

  28.817.138.763

  52.361.720.000

  28.059.800.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  24.301.920.000

  6.250.851.795

  1.900.221.795

  4.061.730.000